ลงทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลคนไทยในสิงคโปร์ / Thai Citizens in Singapore Registration

การแจ้งข้อมูลให้กับศูนย์ข้อมูลคนไทยในสิงคโปร์
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือคนไทยในสิงคโปร์แจ้งข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้กับสถานเอกอัครราชทูตฯเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองในอนาคต

ทำไมต้องแจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ
• กรณีฉุกเฉินส่วนบุคคล เช่น เสียชีวิต เข้าโรงพยาบาล หรือถูกตำรวจจับกุม สถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้สามารถแจ้งข้อมูลให้กับญาติได้ทันท่วงที
• กรณีเกิดเหตุการณ์วุ่นวายในบ้านเมือง เช่น ภัยพิบัติ จลาจล หรือเหตุการณ์ที่ต้องมีการอพยพ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้สามารถแจ้งข่าวสารให้ท่านทราบถึงความช่วยเหลือได้ทันท่วงที
• กรณีที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ประจำปีรวมทั้งการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร จะได้แจ้งข่าวสารให้ท่านทราบ

ข้อมูลที่ให้ไว้กับสถานเอกอัครราชทูตฯ จะนำไปใช้เป็นการภายในเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเท่านั้นไม่มีการเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก

ในกรณีฉุกเฉินบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในสิงคโปร์
ในกรณีฉุกเฉินบุคคลที่สามารถติดต่อได้ (ในประเทศไทย)