รายการพิเศษ "ร้อยใจไทย น้อมถวายความอาลัยจากไทยทั่วโลก"

         รายการพิเศษ "ร้อยใจไทย น้อมถวายความอาลัยจากไทยทั่วโลก" จัดทำโดยกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ Thai TV Global Network (TGN) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 255
         >> www.youtube.com/watch <<