เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรอาสาสมัครแรงงานในประเทศสิงคโปร์

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรอาสาสมัครแรงงานในประเทศสิงคโปร์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายธงชัย ชาสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตรอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) ในประเทศสิงคโปร์ รุ่นที่ ๑๔ การอบรมอาสาสมัครแรงงานจัดขึ้นโดยสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ (สนร.) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีการอบรมข้อควรรู้สำหรับแรงงานไทยในสิงคโปร์ ได้แก่ ความรู้ด้านงานกงสุล ความรู้ด้านการดูแลรักษาสุขภาพในต่างแดน โดย พญ. จันทร ภักดีไทย และมีผู้แทนจากกระทรวงแรงงานสิงคโปร์เข้าร่วมบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานของสิงคโปร์ โดย อสร. จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ และ สนร. กับแรงงานไทยในสิงคโปร์ รวมทั้งประสานความช่วยเหลือด้านแรงงานให้กับแรงงานไทยในสิงคโปร์ ทั้งนี้ มีผู้จบหลักสูตรอบรม อสร. รุ่นที่ ๑๔ รวมทั้งสิ้น ๑๒๓ คน โดยมีนายพรม สุภาษิต ได้รับเลือกเป็นประธาน อสร. รุ่นที่ ๑๔

Ambassador of Thailand Presented Certificates to the Labour Volunteers in Singapore

On Sunday 4 February 2018, H.E. Mr. Thongchai Chasawath, Ambassador of Thailand to Singapore, presided over the 14th Closing Ceremony and the Presentation of Certificates to the Labour Volunteers. The training for Labour Volunteers was organised by the Office of Labour Affairs, Singapore, in collaboration with the Royal Thai Embassy. The training topics included consular issues for Thai workers, health awareness for overseas Thai workers by Dr. Chantorn Pakdeethai M.D., as well as Singapore’s employment law by representative from the Ministry of Manpower. The Labour Volunteers will act as the medium between the Royal Thai Embassy and the Office of Labour Affairs and Thai workers in Singapore, as well as assisting Thai workers overseas in various issues. This year, 123 Labour Volunteers have been appointed, with Mr. Prom Suphasit elected as the 14th President.