“วันชาวไทยสัมพันธ์ พระบารมีปกเกล้า” ประจำปี 2558

Date: 
Sun, 2015-12-06 17:00 - 18:30
Location: 
Royal Thai Embassy, Orchard Road

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จะจัดงาน “วันชาวไทยสัมพันธ์ พระบารมีปกเกล้า” ประจำปี 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2558 ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวไทยในสิงคโปร์ได้แสดงความจงรักภักดีและร่วมสดุดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 จึงขอเรียนเชิญพี่น้องชาวไทยในสิงคโปร์ทุกท่านร่วมงาน “วันชาวไทยสัมพันธ์ พระบารมีปกเกล้า” ประจำปี 2558 โดยพร้อมเพรียงกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/events/436080349933526/