โครงการเสริมสุขภาพแรงงานไทยในสิงคโปร์ 2556

Date: 
Sun, 2013-09-29 10:00 - 17:00
Location: 
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยในสิงคโปร์ มาเข้าร่วมตรวจสุขภาพประจำปี โดยคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2556 เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ ที่ทำการของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์
(เข้าทางประตูถนนเคลย์มอร์ติดกับโรงแรม Pan Pacific Orchard )