เรียนเชิญพี่น้องคนไทยร่วมงาน "วันชาวไทยสัมพันธ์ พระบารมีปกเกล้า" ประจำปี พ.ศ. 2555

Date: 
Sun, 2012-12-09 17:30 - 20:30
Location: 
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์, 370 Orchard Road (เข้าทางด้านประตู Clay More Road)