"วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2554"ขอเชิญชวนชาวไทยในสิงคโปร์ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สถานเอกอัคราชทูตฯ

Date: 
Sun, 2011-08-07 18:00 - 19:15
Location: 
สถานเอกอัครราชทูตฯ 370 ถนนออร์ชาดร์ 238870


ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์

เรื่อง การจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

--------------------------------------------

                                 

                          ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จะจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2554 ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2554 ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ เลขที่ 370 ถนนออร์ชาร์ด 238870 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวไทยในสิงคโปร์ได้แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รวมทั้งรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมีกำหนดการจัดงานดังนี้

                           เวลา   18.00 น. - ผู้ร่วมงานเข้าสู่บริเวณงาน ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ
                           เวลา   18.30 น. - อุปทูตฯ ในฐานะประธานพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ
                                                             หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
                           เวลา  19.00 น. -  ประธานในพิธีนำประชาชนชาวไทยประกอบพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่           
                                                             สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
                           เวลา 19.15 น.    - ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา
                                                           - ผู้ร่วมงานเดินทางกลับ
                                   
                           จึงขอเรียนเชิญพี่น้องชาวไทยในสิงคโปร์ทุกท่านร่วมงานดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน 
                                        
                                                ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
 
*การแต่งกาย สวมใส่ชุดสุภาพเน้นสีฟ้า