ขอเชิญสตรีไทยในสิงคโปร์เข้าร่วมตรวจสุขภาพเบื้องต้นและฟังบรรยายด้านสุขภาพที่สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ วันเสาร์ที่ 16 มี.ค. 2556

Date: 
Sat, 2013-03-16 11:30 - 16:30
Location: 
สถานเอกอัครราชทูต

ขอเชิญสตรีไทยในสิงคโปร์เข้าร่วมตรวจสุขภาพเบื้องต้นและฟังบรรยายด้านสุขภาพ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556 เวลา 11.30-16.30น.

โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาล Tan Tock Seng เหมาะสำหรับสตรีไทยในทุกช่วงอายุ

หัวข้อการบรรยาย (ภาษาอังกฤษ)

  • ใช้ชีวิตอย่างไรในสิงคโปร์ให้สมดุลและไม่เครียด สำหรับสตรีไทยในช่วงวัยต่าง ๆ
  • มะเร็งเต้านม...ภัยร้ายที่ผู้หญิงทุกคนควรรู้จัก พร้อมสาธิตการตรวจได้ด้วยตนเอง
  • สมุนไพรจีนกับการทำอาหารและประโยชน์ที่คุณคาดไม่ถึง

พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (อาหารไทย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ) และ จับฉลากชิงโชค “บัตรของขวัญชุดตรวจสุขภาพ” จากโรงพยาบาล Tan Tock Seng มูลค่า 30 ดอลลาร์สิงคโปร์ จำนวน 20 ใบ

ด่วน! รับจำนวนจำกัด เพียง 100 ท่านแรกเท่านั้น สำรองที่นั่งได้ที่ [email protected] โทรศัพท์ 6737 2644 ต่อ 613 หรือเข้าไปที่ Facebook Event : www.facebook.com/events/543775525653386/

กำหนดการ

11.30 น.   ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

12.00 น.   ลงทะเบียนและเริ่มต้นการตรวจสุขภาพฟรี**

13.25 น.   พิธีเปิดงาน โดยมีนางจิราภรณ์ จิตรปฏิมา ภริยาเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เป็นประธาน

13.30 – 16.00 น. การบรรยายเกี่ยวกับสุขภาพสำหรับสตรีไทยในสิงคโปร์

16.30 น.  สิ้นสุดการตรวจสุขภาพ

 

**ตรวจสุขภาพฟรี! เวลา 12.00-16.30 น. (ยกเว้นช่วงการบรรยาย) เช่น วิเคราะห์สภาพร่างกายเบื้องต้น คำนวณ Body Mass Index ตรวจสุขภาพฟันเบื้องต้น ให้คำปรึกษาเรื่องสมุนไพร สาธิตการตรวจมะเร็งเต้านมโดยละเอียด และกิจกรรมตรวจสุขภาพอื่น ๆ อีกมากมาย