ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในสิงคโปร์ทุกคนร่วมงานชาวไทยสัมพันธ์ ประจำปี 2556 วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคมนี้ เวลา 17.00น. ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

Date: 
Sun, 2013-12-08 17:00 - 18:00
Location: 
Thaiembassy