กิจกรรม “กงสุลสัญจร” ที่สวนสาธารณะ Kallang Riverside Park (ใกล้อาคาร Golden Mile Complex) วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2556

Date: 
Sun, 2013-06-16 15:00 - 17:00
Location: 
สวนสาธารณะ Kallang Riverside Park

ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2556 ระหว่างเวลา 15.00-17.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จึงจะจัดกิจกรรม “กงสุลสัญจร” ที่บริเวณสวนสาธารณะ Kallang Riverside Park (ใกล้อาคาร Golden Mile Complex) เพื่อให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองคนไทยและ การรับคำร้องต่าง ๆ ขอสถานเอกอัครราชทูต รวมทั้ง เปิดให้มีการลงทะเบียนคนไทยในสิงคโปร์ จึงขอเชิญชาวไทยในสิงคโปร์เข้ารับบริการได้ในช่วงวันเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ในช่วงเวลาเดียวกัน สำนักงานแรงงานในสิงคโปร์ (สนร.) จะจัด “งานวันทำความสะอาด” เพื่อให้แรงงานไทยได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน โดยการทำความสะอาดสวนสาธารณะซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนไทย ซึ่งชาวไทยในสิงคโปร์สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้เช่นกัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ