กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

Date: 
Thu, 2016-06-09 18:00 - 20:00
Location: 
วัดอานันทเมตยาราม

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรและเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 18.00 น. ที่วัดอานันทเมตยาราม โดยพร้อมเพรียงกัน.