การจัดงานวันชาวไทยสัมพันธ์ พระบารมีปกเกล้า 2557

Date: 
Sun, 2014-12-14 17:00 - 20:00
Location: 
Thai Embassy Singapore