ประกาศ วันหยุดราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ประจำปีพุทธศักราช 2560 / Official Holidays 2017 (B.E.2560)