ประกาศงดให้บริการจัดทำบัตรประชาชนชั่วคราว

ประกาศงดให้บริการจัดทำบัตรประชาชนชั่วคราว

 

          ตามที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดให้บริการจัดทำบัตรประชาชน นั้น ขอเรียนว่าเครื่องผลิตบัตรประชาชนเกิดการชำรุด จึงต้องหยุดให้บริการจัดทำบัตรประชาชนเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะดำเนินการซ่อมเครื่องฯ เสร็จสิ้น ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

           จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

                                                                                                                                ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙