กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น (ประจำปี 2560)

       กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2560
 
         กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนเยาวชนเชื้อสายไทยที่เกิดหรือเติบโตในต่างประเทศ และกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมในต่างประเทศ กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 ที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยทางกระทรวงวัฒนธรรมจะรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าเข้าชมสถานที่สำคัญ และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตลอดโครงการ​​
  
        ผู้สนใจสมัครสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +66 2422 8944 โทรสาร +66 2 446 8347 อีเมล [email protected]  สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครโครงการได้ดังแนบ