Announcements

Date Title
Jul 25, 2017 การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Jun 3, 2017 Comments on the revised visa exemption regulation
May 23, 2017 แนวทางปฏิบัติในกรณีลูกเรือพาณิชย์และลูกเรือของรัฐที่มาจอดเรือในน่านน้ำสิงคโปร์ต้องการ/จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการเดินทางกลับประเทศไทยหรือไปประเทศที่สาม
Apr 19, 2017 กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น (ประจำปี 2560)
Apr 11, 2017 The Applicants who are Eligible for Interview for the Position of Political and Economic Assistant
Mar 31, 2017 Electronic Visa Application 2
Mar 31, 2017 Shortlist Announcement for the position of Political and Economic Assistant
Mar 3, 2017 Vacancy Announcement
Feb 28, 2017 A temporary tourist visa fee exemption scheme and a temporary Visa on Arrival (VoA) fee reduction scheme
Jan 31, 2017 ประกาศการให้บริการจัดทำบัตรประชาชน
Jan 18, 2017 Electronic Visa Application
Jan 16, 2017 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด / Auction Sales of Used Electronic Devices
Dec 31, 2016 Announcement of the False News about the Canned Fruits Exported from Thailand
Dec 28, 2016 ประกาศงดให้บริการจัดทำบัตรประชาชนชั่วคราว
Dec 23, 2016 The Royal Thai Embassy will be closed on Monday 26 December 2016
Dec 1, 2016 A temporary tourist visa fee exemption scheme and a temporary Visa on Arrival (VoA) fee reduction scheme
Nov 24, 2016 ประกาศการให้บริการจัดทำบัตรประชาชน
Nov 23, 2016 กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
Nov 1, 2016 Signing an Expression of Condolence on the Passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej
Nov 1, 2016 ขอเชิญร่วมลงนามน้อมเกล้าแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้
Oct 25, 2016 Royal Thai Embassy will close its consular services on 31 October 2016
Oct 14, 2016 ประกาศเรื่อง การจัดสมุดลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
Oct 14, 2016 Condolence Book Signing for His Majesty King Bhumibol Adulyadej of the Kingdom of Thailand
Oct 13, 2016 ประกาศสถานเอกอัครราชทูต เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต
Oct 4, 2016 ผู้ประสงค์ให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล นางสาวอรุณลักษณ์ เจตนาธรรมจิต
Sep 28, 2016 Announcement of 6 more designating Visa on Arrival checkpoints
Sep 15, 2016 The Royal Thai Embassy will close its consular services on Friday 23 September 2016
Sep 9, 2016 สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมกิจกรรมกงสุลสัญจร 18 ก.ย. 2559
Sep 6, 2016 รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เสมียน
Sep 6, 2016 รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เสมียน
Aug 25, 2016 ผลสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เสมียน
Aug 23, 2016 งดให้บริการจัดทำบัตรประชาชนชั่วคราว
Aug 22, 2016 การสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เสมียน
Aug 8, 2016 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เสมียน
Aug 8, 2016 Royal Thai Embassy will be closed on 9 August 2016 due to Singapore National Day.
May 17, 2016 The Second Princess Maha Chakri Award's Recipient Selection Process Timeline
May 16, 2016 Believe in Thailand for the United Nations Security Council
Apr 25, 2016 การเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับก่อนลงประชามติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2559
Apr 25, 2016 คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยเข้าพบหารือกับผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ
Apr 12, 2016 ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
Apr 4, 2016 Ambassador of Thailand to Singapore Presided Over and Gave Opening Remarks at Songkran Festival at National University of Singapore (NUS)
Mar 24, 2016 Call for Applications: International Undergraduate and Graduate Scholarship Schemes for International Students at Nakhon Ratchasima Rajabhat University (NRRU) 2016
Mar 24, 2016 กระทรวงการต่างประเทศจัดทำ Application “Street Food Chiang Mai, Chiang Rai”
Mar 11, 2016 ประกาศสำหรับร้านที่สนใจจะเข้าร่วม เทศกาลไทย 2559 (Thai Festival 2016)
Feb 16, 2016 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมในต่างประเทศ กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2559
Feb 12, 2016 Thailand’s Progress in Combating IUU Fishing
Jan 12, 2016 การสำรวจนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาในสิงคโปร์ และนักเรียนไทยที่สำเร็จการศึกษาและกำลังทำงานอยู่ในสิงคโปร์
Jan 7, 2016 Warning of Overstay in Thailand
Oct 27, 2015 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
Oct 19, 2015 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เสมียน