พิธีรับหีบเพลิงพระราชทาน

เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๕๐ น.นายธงชัย ชาสวัสดิ์ เอกอัครราชทูตฯ ได้ทำพิธีรับหีบเพลิงพระราชทาน สำหรับใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในโอกาสพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีข้าราชการ ผู้ช่วยทูตทหารทั้งสามเหล่า และคนไทยในสิงคโปร์เข้าร่วม