พิธีรับสิ่งของพระราชทานสำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจฯ สำหรับผู้ลงทะเบียนรอบสอง วันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีรับสิ่งของพระราชทานสำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจฯ สำหรับผู้ลงทะเบียนในรอบที่สอง ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องโถงชั้น ๒ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายธงชัย ชาสวัสดิ์ เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธาน ทั้งนี้ จิตอาสา ที่ลงทะเบียน ทั้ง ๘ ชนิดงานได้ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตามประเภทงานตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม เพื่อเตรียมการในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในโอกาสพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ที่จะถึงนี้