ชุมชนคนไทย/Thai Citizens residing in Singapore

 เวลายื่นคำร้อง 9.15 น. - 11.30 น.

เวลารับเอกสารหรือหนังสือเดินทาง  14.00 น.-15.00น.